Heeft relatietherapie zin?

Heeft relatietherapie zin? Een vraag die vrij vaak gesteld wordt door mensen die zich niet prettig voelen in de relatie. Wat is het antwoord?

Heeft relatie therapie zin?

Als mensen vragen “Heeft relatietherapie zin” wordt dat meestal gevraagd met de liefdesrelatie in het achterhoofd.

Eigenlijk is het best een moeilijke vraag om ‘zomaar’ antwoord op te geven. Want wat is ‘zin’ ? Veelal wordt er mee bedoeld of relatietherapie kan helpen om de ‘bestaande’ liefdesrelatie nieuw leven in te blazen. Dat kan het zeker!

De voorwaarden

In mijn beleving zijn er voorwaarden aan gekoppeld om te bepalen of het ‘zin’ heeft in de context of het de liefdesrelatie helpt, waarvan de belangrijkste zijn: of je beide de relatie wil en of je beide bereid bent om de confrontatie met jezelf aan te gaan. Dat is vaak lastig, omdat je geneigd bent de oorzaak bij de ander te zien en vaak een blinde vlek hebt voor je eigen gedrag, soms door alle emoties die spelen. Als een van de twee echter de confrontatie met zichzelf niet wil aangaan, heeft relatietherapie in mijn ogen niet veel ‘zin’, in de vorm van komen tot een gezonde relatie met elkaar.

Als je in zo’n situatie wel in relatietherapie gaat komt er wel meer duidelijkheid.  Emoties en gevoelens worden dan zuiverder en dat maakt dat er begrip komt wat bijdraagt om makkelijker met elkaar om te kunnen gaan. Risico is dan wel groot dat de relatie dan juist verder uit elkaar groeit, omdat je je waarschijnlijk wel persoonlijk gaat ontwikkelen.  Ik zeg dus niet dat het dan geen ‘zin’ heeft, maar dat het dan minder ‘zin’ heeft als je uitgaat van de doelstelling de relatie opnieuw vorm te geven.

Aan de andere kant, “heeft relatietherapie ook zin” als je met elkaar te maken blijft houden als één van de twee besluit dat de liefdesrelatie ten einde is. Denk bijvoorbeeld aan de kinderen als die er zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen een scheiding wel handelen, maar een ruzie of slecht contact tussen ouders als heel belastend ervaren, met alle gevolgen van dien. Maar al te vaak worden dit soort besluiten genomen in heftige emotionele situaties en vinden mensen het achteraf raar dat ze na de scheiding het niet zo goed met elkaar kunnen vinden.

Is scheiden een oplossing?

In mijn ogen lost een scheiding niets op voor de relatie die je hebt met de ander. Sterker nog, het is wordt doorgaans lastiger. De relatie was al niet goed, denk je werkelijk dat die relatie na een scheiding dan ineens beter is? Denk je dat de relatie die je met de ander hebt relatie beter wordt als je met emotionele pijn loopt, in een rouwproces zit, of je de ander in een slecht daglicht zet? Dat de relatie beter wordt als je niet ‘investeert’ (tijd geld/kennis) om de relatie beter te krijgen? In mijn ogen lost een scheiding een probleem niet op, waarbij je wel minder met het probleem te maken hebt. Echter zorgt een scheiding er ook voor dat je elkaar niet meer in balans houdt, wat de verschillen onderling juist groter maakt. Je gaat beide meer je eigen weg, waarbij ik het nog niet heb over de impact van een nieuwe partner op het leven van jou en je toekomstige ex.

Wat je in zo’n geval hebt aan relatietherapie is dat je los van de uitkomst (verder te gaan met elkaar of niet), je beter leert omgaan met elkaar. Dat is in mijn ogen ook de essentie van relatietherapie. Opnieuw leren omgaan met elkaar, en tools hebben om dat zo prettig als mogelijk te doen. Om dat te kunnen ben ik van mening dat je jezelf goed moet begrijpen. Je moet beide weten wie je bent, wat je doet, waarom je wat doet en wat bepaalde situaties die je ervaren hebt, met je hebben gedaan.  Ik schaar dat onder de noemer: ZELFbewustzijn. Als jij je meer bewust bent van jezelf, kun je meer van jezelf kenbaar maken bij de ander en kan die er anders mee omgaan.

Ik ben van mening dat relatietherapie zin heeft, als je het werkelijk ziet als therapie voor een relatie, en niet zozeer ziet als therapie voor de liefdesrelatie.

Meer ruimte voor liefde!

Er komt ook meer ruimte voor liefde in de relatie, als de relatie beter is. Waarbij ik de relatie weer een beetje uit elkaar wil halen (ik zal me beperken :)), en me dan voornamelijk richt op het aspect van verbinding binnen de relatie. Je leert in relatietherapie meer over jezelf,  hoe je gevoelszaken beter kunt verwoorden en wat de impact van jouw gedrag is op de ander. En als jij jezelf beter begrijpt, heeft dat als gevolg dat de ander meer kan leren over jou. En los van of je dat toepast in de liefdesrelatie, je hebt met een heleboel mensen een relatie. Je collega, je kinderen, de buurman en je ouders bijvoorbeeld. In al die relaties zul je wat je geleerd hebt terug gaan zien, en zul je ook terug krijgen.

Heeft relatietherapie zin?

In relatietherapie leer jij meer van jezelf begrijpen, dat leer je beter te uiten en daardoor snapt de ander beter waarom jij reageert zoals je reageert. En dat geeft rust.

Als je dat weet, dan is het antwoord op de vraag: “Heeft relatietherapie zin?”, simpel geworden.

Martin Goedknegt

ZELFbewustzijn als LIFE & RELATIECOACH, PRIVE EN ZAKELIJK

Deel dit artikel:

Martin Goedknegt

Martin Goedknegt

Ik help mensen die vastlopen met zichzelf en in de relaties die zij hebben.
zelfbewustzijn
Social Beoordelingen
4.9
Gebaseerd op 72 beoordelingen

Leave a Replay

Zorg dat je niets mist, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en ontvang altijd mijn nieuwste blog posts

Of volg mij op social media

Mijn nieuwste blog posts:

Relatie time out

Een relatie time out?

Ik kom binnen, leuk huis alles best op orde. Ik kom helpen met de relationele vraagstukken die de personen in de relatie hebben.

Soms loop ik binnen bij mensen die op een punt beland zijn dat het ze uitspreken dat het zo op geen enkele manier verder kan.

Toch word ik dan glimlachend ontvangen, maar de spanning, radeloosheid en uitputting is ook goed voelbaar. We gaan in gesprek en binnen een paar minuten komen uitspraken als: “ Zo houd ik het echt niet vol ”, “ Zo kan het echt niet verder ”, “ We zijn vastgelopen”, “ Ik zit in een gouden kooi ”, en de heftigste in mijn ogen: ”Ik wil het niet meer”. Dit wordt dan doorgaans uitgesproken met diepe, zware emoties. De mensen zelf omschrijven dat punt, als ik één op één met ze spreek als ‘helemaal gebroken zijn’ of ‘helemaal op zijn’ en ‘het allemaal niet meer weten’.

Lees verder »
Via de emotie bij het gevoel komen

Gevoelens onderdrukken

Soms voel je je ineens ‘gebroken’, verdriet dient zich aan, het gevoel wegdrukken werkt niet meer. Je begrijpt het niet, je schud onbewust met je hoofd, wat is dit, het overvalt je, maar ooit heb je geleerd het gevoel te onderdrukken.

Er schiet van alles door je heen. Gevoel van onrecht, pijn, eenzaamheid en machteloosheid. Tranen dingen zich aan in de hoeken van je ogen.

Wanhoop dient zich aan, en in de stilte worden geluiden hoorbaar die je herkend als woorden…ineens hoor je de stem weer van je ouders; “Niet huilen…..je……”

De rest hoor je niet, het blijft steken op ‘niet huilen’. Door de jaren heen heb je methodes ontwikkeld die zich zonder enig aarzelen nu gaan afspelen. Alsof je een muziekdoosje oppakt wat door de jaren heen steeds dezelfde handeling in de juiste volgorde afspeelt. Je gaat gevoel wegdrukken.

Lees verder »

Relationeel geluk

Ik richt mij in mijn werk op twee doelgroepen, persoonlijke ontwikkeling en relationele ontwikkeling.

Hoe ik het zie is dat je persoonlijk ontwikkeld ‘moet’ zijn als je meer relationeel geluk wilt ervaren. De persoonlijke ontwikkeling is in mijn ogen te definiëren in 8 verschillende niveau’s. We nemen al snel genoegen met wat het is, dat is omdat ‘iedereen’ dat doet. Ik zie dat mensen doorgaans net niveau 1-2 halen, wat bestaat uit het kunnen benoemen van gevoelens. En als je dat kunt, heeft de relatie daar baat bij. Maar waarom zou je niet meer met de relatie doen?

Lees verder »

Facebook