technieken

Technieken horen aan te sluiten

Zorg dat je coach kan kiezen!

Technieken die ik toepas

Ik pas de manier van werken aan op jou en kies uit bestaande technieken,  afhankelijk van de mensen met wie ik werk en de problematiek die zij ervaren. Vanuit mijn ervaring zie ik dat niemand hetzelfde is en dus ook niet op één en de zelfde manier geholpen kan worden, wel zijn er gelijkenissen. Die gelijkenissen herken ik, en aan de hand daarvan kies ik een strategie.

De onderliggende basis is Systeemtherapie

Er zijn talloze vormen van hulp en de aanpak bij vragen van mensen. Ik pas diverse technieken toe maar de basis ervan is systeemtherapie. Ik betrek mensen die onderdeel zijn van de problematiek in de aanpak. Dat kan zijn door ze werkelijk te betrekken of vanuit de beeldvorming dat ze erbij zijn. Dan komt onder andere aan de orde:

  • Wat zijn de klachten/problemen
  • Hoe ze zijn ontstaan
  • Wat is de impact op de betrokkenen
  • Wat is het doel van de therapie
  • Wat is de gewenste verandering
  • Wat is er nodig om tot verandering te komen

Daarnaast zijn er talloze andere methodieken, waar ik fragmenten van gebruik. Eigenlijk gebruik ik zoveel delen en fragmenten dat het wellicht weer een eigen naam toe te kennen is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

Mindfulness

de Mindfulness R.A.I.N.-methode ligt heel sterk verweven met het zelfbewustzijn. Het maakt zichtbaar welke invloed de omgeving op jou heeft en hoe je daar mee om kunt gaan. Het beoefenen vraagt veel praktische ervaring en is toepasbaar in het dagelijks leven.

EFT

Emotional Freedom Techniques is een effectieve aanpak om je te bevrijden van bv overprikkeling, stress, angsten, fobieën en negatieve gedachten die je dagelijks leven beïnvloeden.

PRI

Past reality intergration is gebaseerd op drie pijlers: cognitie, gedrag en gevoel. Deze drie pijlers hebben invloed op het zogenaamde duale- bewustzijn. Het vinden van de juiste balans in deze 3 pijlers geeft een diepe rust.

EMDR

Is een behandelvorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische en/of belastende ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring. Denk hierbij aan een verkeersongeval, een geweldsmisdrijf, mishandeling of aanranding. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of krenkingen (afwijzing enz) in de jeugd.

NLP

Staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren, het gaat over hoe wij de wereld om ons heen waarnemen (perspectief) en hoe wij daarop volgens reageren (reactief).

RET- en Socratisch coachen

maakt dat de coach vragen zal stellen vanuit een oprecht niet-weten (‘socratische onwetendheid’) komen ze dichtbij, op een niet bedreigende manier. Dat gebeurt als de coach de ander wil begeleiden bij het ontdekken en zo nodig bijstellen van zijn mening: “guided discovery”. Zodra een coach de client naar een oplossing wil loodsen “changing minds” worden zulke vragen als dwingend ervaren met een afweerreactie als gevolg. Bewustwording van die reactie leid tot een inzicht.

Provocatief coachen

Nieuwe vormen van coachen geven beweging en keuzes. Deze vorm blaast een frisse wind door de coaching wereld! Provocatief coachen is een revolutionaire cocktail van humor, warmte, uitdaging en verrassing.

Ik ben van mening dat je voor jezelf moet onderzoeken welke vorm het meest effect heeft op jou, en dan een keuze moet maken om daarin door te zetten. Dit hoeft niet te betekenen dat dat de juiste vorm is, maar het geeft je wel een richting. Een coach kan je helpen in je vraagstuk, maar wees je ervan bewust dat jij zelf de vooruitgang moet bewaken. Als je niet binnen 3 sessies verandering ervaart, pas dan de coachingsvorm aan!

Zit je met een persoonlijke vraag? Lees dan meer over wat ik voor jou kan betekenen als Lifecoach of als Relatiecoach

Hieronder kun je mijn beschikbaarheid zien en je afspraak inplannen op een tijd die voor jullie schikt.

Twijfel je nog? Lees dan de google reviews! Of neem even contact met mij op.

zelfbewustzijn
Social Beoordelingen
4.8
Gebaseerd op 76 beoordelingen

Een goede coach geeft inzicht zodat jij zelf gaat begrijpen waarom er gebeurt wat er gebeurt. Het juiste inzicht zorgt ervoor dat jij gaat begrijpen welke invloed jij op jezelf en op de ander.

Vanuit dat inzicht ga je op alle vlakken het anders doen uiteindelijk.

Het is dan fijn als je een laagdrempelige coach hebt die snel op de juiste plekken zit te porren.

Zorg dat je niets mist, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en ontvang altijd mijn nieuwste blog posts

Volg mij op social media

“Elke verandering die jij ondergaat, geeft je meer om te kunnen genieten van je leven. Wat je moet leren, is de waarde van de ervaring te zien.”

“Het is moeilijker de juiste vraag te stellen, dan het goede antwoord te geven.”

“Tijd lost niets op, het voorkomt dat je iets onthoudt”

“De kracht van de wil, gevoed door het voorstellingsvermogen maakt elk doel realiseerbaar”